ฉันจะลบสมาชิกบางคนออกจากรายชื่อคนที่สนใจฉันได้อย่างไร?

สนับสนุนโดย Zendesk